học xuất nhập khẩu tại hải phòng

  1. N

    KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ TẠI HẢI PHÒNG

    KHÓA HỌC XUẤT NHẬP KHẨU THỰC HÀNH TRÊN CHỨNG TỪ THỰC TẾ VÀ TẠI CẢNG I.MỤC TIÊU KHÓA HỌC: - Hiểu được quy trình và thực hiện tốt các công việc trong hoạt động xuất nhập khẩu. - Nắm vững các thủ tục, chứng từ hải quan cần thiết liên quan đến hoạt động kinh doanh xuất nhập khẩu như: hợp đồng mua...
Top